Header

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

ตรวจวินิจฉัยทางรังสี

 • ตรวจเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital General X-ray)
 • ตรวจเอกซเรย์พิเศษ (Special Radiography Examination)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slices (Multi Detector Computerized Tomography : MDCT 128 Slices)
 • อัลตร้าซาวด์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
 • ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mass Densitometry : BMD
 • ตรวจเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอล 2 มิติและ 3 มิติ (Digital Panoramic & Cone-beam CT)

เจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Breast Biopsy) เพื่อส่งตรวจความผิดปกติของเซลล์

 • Breast biopsy under Mammography (Stereotactic Breast biopsy)
 • Breast biopsy under Ultrasound
 • Wire Localization

Intervention Radiography

 • Liver Biopsy Under Ultrasound
 • Thyroid Biopsy under Ultrasound
 • PICC line
 • PCD
 • PTBD

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Digital Mobile X-ray)

สถานที่

ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

042-092-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม