Header

แผนกหู-คอ-จมูก

ให้บริการการคัดกรอง ฟื้นฟูการตรวจการได้ยิน ให้เกิดประสิทธิภาพทางการรักษา  ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการได้ยิน  ตลอดจนช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการได้ยิน และมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูด้วยเครื่องช่วยฟัง

สถานที่

ชั้น 1

เวลาทำการ

09:00 - 18:00 น.

เบอร์ติดต่อ

042-092-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม