Header

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นการป้องกันโรคก่อนที่จะป่วย หรือเมื่อป่วยแล้วสามารถรักษาได้ทันท่วงที และเป็นการประเมินความพร้อมก่อนเริ่มงานว่าพนักงานมีสุขภาพพร้อมสำหรับงานที่จะทำหรือไม่ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานนอกชายฝั่ง เป็นต้น

ศูนย์สุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาอาชีวเวชศาสตร์ “แพทย์อาชีวเวชศาสตร์” (Occupational physician) ซึ่งจะนำเอาดัชนีชี้วัดทางสุขภาพทุกด้านมาประมวลหาความแข็งแรงสมบูรณ์ที่แท้จริง แล้ววางแผนปรับปรุง ส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลในส่วนที่ยังบกพร่อง เช่นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การจัดสมดุลของโภชนาการ และการออกกำลังกาย

 • บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมรักษ์ชีวิต 
 • บริการตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 
 • บริการตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน บริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน 
 • บริการตรวจสุขภาพพิเศษต่างๆ 
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในกลับไปการทำงาน (Return to Work)
 • บริการตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน , ศึกษา และ ทำงานต่างประเทศ
 • บริการตรวจสุขภาพ , ฉีดวัคซีน นอกสถานที่ ( Mobile Check up )
 • บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
 • บริการทำหัตถการเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย
 • บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (INBODY)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในเดินทางไปต่างประเทศ (Fit to Fly)

สถานที่

ชั้น 1

เวลาทำการ

08.00-17.00

เบอร์ติดต่อ

042-092-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม